37 училища в областта и над 12 000 ученици са обхванати от проекта за  кариерно ориентиране
37 училища в областта и над 12 000 ученици са обхванати от проекта за кариерно ориентиране / netinfo

Заключителна областна среща по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование" се проведе в Центъра за кариерно ориентиране гр. Кюстендил.
Гости на срещата бяха ръководителят на МЕСПП и Началник на РИО Кюстендил- Радостина Новакова, координатора по проекта Теодора Йорданова , заместник- кмета на община Кюстендил- Светослав Василев, представител на община Дупница, Директори на училища, учители, педагогически съветници от област Кюстендил. На събитието присъстваха още г-жа Юлиана Хаджиева- директор на Дирекция Бюро по труда, Бойко Малинов- директор на ОДК, представители на ОИЦ и Ресурсен център гр. Кюстендил.

37 училища в областта и над 12 000 ученици са обхванати от проекта за  кариерно ориентиране
netinfo

 


Учениците от музикална формация „Веселите щурчета", с ръководител г-жа Котева от ОУ „Даскал Димитри", отправиха своя музикален поздрав към гостите. А малките четвъртокласници показаха своите любими професии.
Кариерните консултанти представиха резултатите от своята дейност. Проектът за кариерно ориентиране е обхванал общо 37 училища в област Кюстендил и над 12 000 ученици, които са се възползвали от услугите на консултантите.
Като резултат от проекта е изградения Национален портал за кариерно ориентиране на учениците (orientirane.mon.bg).
В дискусия с всички участници в заключителната среща бяха обсъдени, както натрупания опит по проекта, така и визията и очакванията за неговото надграждане в рамките на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж".
С този проект кариерното ориентиране и консултиране доказа своето място и се утвърди трайно в училищното образование.