3 365 000 лв. ще е началната тръжна цена за строеж при Спорт палас
3 365 000 лв. ще е началната тръжна цена за строеж при Спорт палас / netinfo

  Начална тръжна цена от 3 365 000 лева при тайно наддаване одобри ОС- Кюстендил за учредяване право на строеж върху терена при бившия хотел "Спорт палас". Гаранцията ще е в размер на 500 000 лв. Предложението бе гласувано с 26 гласа "За".

  Симеонка Манова и Севдалин Атанасов се обявиха против тайното наддаване. "Не се продава имота, а се търсят добри инвеститори", отговори кметът Петър Паунов.

  Община Кюстендил ще обяви конкурс за хотелски и спортен комплекс в района на бившия хотел "Спорт палас" и стадион "Осогово", на улица "Калосия", терена е от 16 декара.