19 паралелки след 7 клас предлагат директорите на училища в Дупница

Работна среща, на която да се обсъдят част от дейностите по определяне на държавния план-прием за средните училища в Община Дупница се проведе в сградата на администрацията.

Ученици от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ в Дупница бяха част от W2D2-18

Участие взеха Мая Стойчева - Николова, началник на РУО - Кюстендил, експерти от РУО- Кюстендил, Наташа Илиева, директор на Дирекция "Бюро по труда", Емил Гущеров - председател на ОбС, зам.кметът Крум Милев, началникът на отдел "Образование" Тодор Петков, директорите на средните училища и представители на работодателите в общината. Директорите представиха своите предложения и защитиха новите специалности, които са заложили за предстоящата нова учебна година.

19 паралелки след 7 клас предлагат директорите на училища в Дупница

Началникът на РУО изложи новата държавна политика в сферата на образованието, която цели да отговори на нуждите на пазара на труда и да осигури кадри за бизнеса. Общо 19 паралелки, от които 8 в общообразователните училища и 11 паралелки в професионалните гимназии включват предложенията на директорите. Отново ще има паралелки с дуална форма на обучение, подкрепени от местния бизнес, което бе потвърдено на срещата.

36 маломерни паралелки в област Кюстендил през новата учебна година

В момента три са паралелките в професионалните гимназии с дуално обучение, но според директорите, интерес има и този бройка ще бъде обект на допълнителен анализ в следващите дни.

След съгласуване от кмета на Община Дупница инж. Методи Чимев, предложенията за новия държавен план-прием ще бъдат внесени в МОН, което има последната дума при определянето на паралелките.