Нови правила за обезщетението за безработица
Нови правила за обезщетението за безработица / Sofia Photo Agency, архив
През последния месец на 2018 година, на територията на Дирекция “Бюро по труда”- Кюстендил са заявени 30 работни места - на първичен трудов пазар 23 работни места и за субсидирана заетост –7. Най-много от заявените свободни работни места са в секторите, преработващата промишленост, търговия, хотелиерство, административни дейности и образование, социални дейности и др.

През месец декември са постъпили на работа 136 безработни лица, от тях: 109 /80.1 %/ са започнали работа на първичен трудов пазар, по програми за обучение и заетост и ОП ”Развитие на човешките ресурси” – 27 лица.
 
Дарик- Кюстендил