100-годишен юбилей празнува училище Проф. Марин Дринов
100-годишен юбилей празнува училище Проф. Марин Дринов / netinfo

Тържествено честване на 100-годишнината от създаването на училище "Проф. Марин Дринов" в Кюстендил ще бъде отбелязано в Драматичния театър от 17.30 часа.

В ОУ "Проф. Марин Дринов" се обучават 760 ученици от 1-ви до 8-и клас. Те са разделени в 33 паралелки и две подготвителни групи. Училището се открива през 1908 г. със заповед на цар Фердинанд. Отначало е начално училище, а през 1923 г. прераства в прогимназия.