Здравната помощ за бъдещи майки без осигуровки- тема на дебат в Димитровград
Здравната помощ за бъдещи майки без осигуровки- тема на дебат в Димитровград / Живка Тодорова

Достъпът на уязвими групи до здравната система бе тема на кръгла маса в Центъра за обществена подкрепа в Димитровград. Там бяха представени проектът „Здравно застъпничество за осигуряване на достъп до здравната система на уязвими групи“ и Доклад за достъп до доболнична помощ на здравнонеосигурени бременни жени и нагласите към Наредба 26 на здравното министерство в тази връзка от д-р Венелин Стойчев.

Здравната помощ за бъдещи майки без осигуровки тема на дебат в Димитровград
netinfo

Бременни жени от социално слаби обществени групи нямат възможност да платят здравните си осигуровки или да посетят платена женска консултация и първата им среща с лекар-специалист е едва при раждането, без никакви предварителни изследвания. Наредбата за здравна помощ на неосигурени бременни жени им дава възможност за един безплатен преглед. Дали обаче, те и лекарите знаят за съществуването й, как се прилага тя и необходимо ли е да се разшири обхватът на изследванията и прегледите по нея- тези теми разглежда докладът.  Той е разработен на базата на социологически изследвания и анкети, фокус-групи и интервюта с медици. Изводът е, че дори и запознатите с наредбата лекари не са мотивирани да я прилагат, заради административни спънки, забавени плащания и най-вече тъй като в този си вид не осигурява надеждно наблюдение. Препоръките са да бъде разширен обхватът й и да се търсят механизми за ефективното й действие.

В дискусията се включиха представители на общината, социалните институции, неправителствени организации и лекари от Димитровград.