/ МБАЛ-Хасково
РЗОК-Хасково състави 11 санкции на болницата в областния град. От МБАЛ Хасково са завели дело затова, но са загубили съдебната битка на първа инстанция в Административен съд.

Майка на малко момче осъди болницата в Хасково

Според здравната каса, хасковската лечебница е нарушила условията и реда за оказване на медицинска помощ, определени в Националния рамков договор за 2017г. Става дума за единадесет хоспитализации, свързани с нарушение при извършване на диагностична процедура в сферата на процедури по образна диагностика.

От МБАЛ-Хасково смятат, че заповедта не съдържала ясни фактически основания за издаването си по всеки от единадесетте случая, а се задоволявала да препише констатациите от протокола за извършена проверка. Освен това от лечебното заведение не били извършвани нарушения при провеждане на процедурата по ядрено-магнитна резонансна диагностика в посочените единадесет случая.

Според защитникът на МБАЛ-Хасково Таня Захариева, здравната каса стеснително тълкувала разпоредба от закона, като приема, че медико- диагностичната лаборатория следвало да има договор с НЗОК. Изрично било посочено, че въпросната лаборатория имала договор с РЗОК Пловдив, която пък била част от системата на НЗОК.

От здравната каса смятат, че са постъпили правилно като са санкционирали болницата 11 пъти с по 200 лв., за всеки случай. Съдия Кремена Костова-Грозева е отхвърлила оспорването на МБАЛ Хасково. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.