Заявления за социалната обществена трапезария приемат от днес в Димитровград
Заявления за социалната обществена трапезария приемат от днес в Димитровград / Darik News, архив

Приемът на заявления за социалната обществена трапезария, която ще бъде открита в Димитровград от 1 октомври стартира от днес. Срокът е до 23 септември, като заявленията ще се приемат в общинската администрация и в клубовете на хората от третата възраст. Тази година социалната обществена трапезария ще могат да ползват 81 бенефициенти, които отговарят на условията: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност/;Скитащи и бездомни деца и лица.

Социалната услуга ще се реализира от 1 октомври до края на годината- 31 декември, на територията на Община Димитровград. Храната ще приготвя Домашният социален патронаж. Финансирането е на проектен принцип, като средствата се осигуряват от Фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика. Списъкът с одобрените да се възползват от нея тази година Община Димитровград ще обяви на информационното табло в сградата на администрацията в 16 ч. на 26 септември, съобщи секретарят Венета Стоименова.