Възможностите за туризъм коментират българи и гърци
Възможностите за туризъм коментират българи и гърци / netinfo
Втора среща по проект “ Цялостен план за повишаване привлекателността, планиране и използване на туристическите ресурси в областите Родопи, Еврос – Гърция, Хасково и Кърджали ще се проведе днес.

Проектът е по програма ИНТЕРРЕГ 3 и се изпълнява от областна администрация Родопи, Еврос с партньорството на администрациите в Хасково и Кърджали.

На срещата ще бъдат представени туристическите ресурси на четирите области, включени в проекта.