/ Dariknews.bg, архив
Община Хасково съобщава, че във връзка с извършено разпределение чрез жребий от 04 февруари на дървени къщички и позиции за поставяне на стативи/маси за традиционен мартенски базар, съгласно деклариран отказ от заявители, са налични свободни позиции за поставяне на стативи/маси, както следва : № 5, 15, 20, 23, 24, 25, 29, 47, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65.

Жребий разпределя местата на търговците на базара за мартеници

За посочените свободни позиции ще бъде проведен нов жребий измежду заявителите, некласирани на първия проведен жребий. Жребият ще бъде проведен на 09 февруари, от 10:00 часа във фоайето на Община Хасково.