/ iStock/Getty Images
Общинският съвет в Хасково даде предварително съгласие за инвестиционно намерение на фирмата "Енери БГ 1" ЕООД за изграждане на фотоволтаична централа край селата Книжовник и Долно Войводино в общината на площ 4000 декара. След дебати и изслушване, продължили близо час и половина, 30 съветници гласуваха "за", 8 - "въздържал се", и двама не участваха в гласуването; така докладната бе приета.

Според представените технически параметри, индикативната инсталирана мощност ще бъде 400 мегавата и на година ще произвежда 560 милиона киловатчаса електроенергия. Бъдещата инвестиция се оценява на около половин милиард лева. Инвеститорът е проектно дружество на австрийския холдинг "Енери" /Enery Development GmbH/, се посочва в презентацията.

По предварителен план в изграждането на съоръжението за период от половин година ще бъдат ангажирани 400 служители, а след завършването ще има над 50 дългосрочни работни места. С решението си органът на местното самоуправление даде предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж върху общинските терени, предвидени за соларния парк, както и за промяна на предназначението на земите и изготвяне на подробен устройствен план. Ще бъде променен и статутът на терените от публична общинска собственост в частна общинска собственост с оглед продажбата им.

 
БТА