/ Гергана Николова, DarikNews.bg
Едни от най-уважаваните архитекти в страната ще оценяват проектите за обновяване и преустройство на Водната кула в Димитровград, съобщиха от Общината.

Председател на журито е арх.Владимир Милков - председател на Камарата на архитектите в България. В комисията са проф.д-р арх.Тодор Булев - председател на Съюза на архитектите в България, д-р арх.Анета Василева от

Община Димитровград

Университета по архитектура и геодезия-София, катедра „История и теория на архитектурата”, д-р арх.Мила Никифорова от Университета по архитектура и геодезия-София, катедра „Градоустройство”, арх.Нина Танчева - председател на РК на КАБ-Хасково, инж.Снежа Янева-Жекова - председател на Районната колегия в Хасково на Камарата на инжиенерите в инвестиционното планиране и главният архитект на община Димитровград арх.Елисавета Георгиева.

Преди дни изтече срока за подаване на проектни предложения за идейно развитие на Водната кула в Димитровград. В момента тече гласуване до 23 февруари от гражданите на специално създадения за целта сайт, кой проект е най-предпочитан от тях.

На 24 февруари - петък в зала „Гросето" пред журито на конкурса ще бъдат представени проектите. В 16:00 часа ще бъдат обявени и наградени победителите. Тогава ще бъде открита и изложбата с проектите.