/ ThinkStock/Getty Images
Три от училищата в Хасково са с обновени спортни площадки и дворове преди старта на новата учебна година, съобщиха от Общината.

Община Хасково започва да изпълнява проект за по-чист въздух

Те са реализирани по проект "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на обекти на образователната инфраструктура по обособени позиции".  Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ и ОУ „Христо Смирненски“ са с нови мултифункционални спортни площадки, а СУ „Васил Левски“ е с обновен училищен двор.

✅В ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ са извършени ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за футбол и баскетбол в двора на училището. Стойността на строителните и ремонтни работи е - 160 900,00лв. без ДДС.

Изградена е нова спортна площадка на мястото на съществуващата. Изпълнено е изравняване на неравностите и запълване на пукнатините в съществуващата асфалтова настилка на игрището. Съществуващите наклони на терена са запазени с цел отводняване на площадката.

Положена е спортна каучукова настилка с дебелина 10мм. Новото игрище е оборудвано с две метални врати за футбол и с кошове за баскетбол. Въведена е и нова дисциплина - бадминтон.

Заработи Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и на техните семейства в Хасково

До игрището е изпълнена и зона за бягане. Изградена е метална ограда с височина 6 метра по контура на игрището с два входа в оградата. Монтираните врати са двукрили, като при отваряне на едното крило се осигурява отвор от 90 см, с което са изпълнени изискванията за достъпна среда за хора с увреждания и евакуация на хора.

✅В ОУ „Христо Смирненски“ са извършени ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка за баскетбол и волейбол. Стойността на договора е 160 900лв. без ДДС. Изградена е метална ограда с височина 4м. по контура на игрището, като са обособени два входа в оградата за достъп до площадката.

Вратите са двукрили, като отварянето на едното крило осигурява отвор от 90 см, с което изпълнява изискванията за достъпна среда от хора с увреждания и евакуация. Вратите са с възможност за заключване, за ограничаване на достъпа до съоръжението.

Върху армираната бетонна настилка е положена каучукова с дебелина 10 мм. Монтирано е оборудване за волейбол и баскетбол, за осигуряване на възможност за практикуване на двата спорта.

✅В СУ „Васил Левски“ са извършени ремонт и реконструкция на дворно пространство. Стойността на договора е 115 900,00 лв. без ДДС. Извършена е подмяна на асфалтовата настилка и е изградена висока ограда в южния край на игрището. Поставена е метална врата в източния край на имота за ограничаване на достъпа на външни лица в училището.

Извършен е ремонт на съществуващата ограда с подмяна на корозирали вертикални елементи и ремонт на шапката на подпорната стена. В двора на СУ „Васил Левски“ е монтирана нова метална ограда с нова стоманена входна врата. Извършен е ремонт и на предпазната ограда, която е монтирана върху подпорната стена на имотната граница с ул. „Стара планина“.

Липсващите облицовъчни плочи на подпорната стена са възстановени. Стоманената конструкция на обекта е изцяло в условията на външна експлоатационна среда и за това е извършена антикорозионна защита.