Такса смет в Димитровград без промяна. Приеха по-нисък патент
Такса смет в Димитровград без промяна. Приеха по-нисък патент / Дарик радио-Хасково

4,5 промила върху данъчната оценка на имотите остава таксата за битови отпадъци в Димитровград за 2016 г., реши днес общинският съвет. Местният парламент одобри и подробната план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддръжката на чистотата на териториите за обществено ползване.

5,5 промила такса битови отпадъци ще плащат жителите на Меричлери и по-големите села Ябълково, Горски извор, Добрич, Крепост, Черногорово, Радиево и Крум. В останалите малки населени места налогът остава 4,5 промила върху данъчната оценка. 7 промила ще плащат собствениците на нежилищни имоти- сгради със селскостопанско или земеделско предназначение, извън строителните граници на населени места.

8 промила остава таксата за фирми и предприятия. 4 промила от тях ще отиват за сметосъбиране и сметоизвозване, а 1,3 ‰ за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Останалите 2,7 промила са за обезвреждане на битовите отпадъци и отчисления

 

На днешната сесия бе намален с до 40 на сто и патентния данък. За видовете дейности- вижте таблиците:

Такса смет в Димитровград без промяна Приеха понисък патент
netinfo

Такса смет в Димитровград без промяна Приеха понисък патент
netinfo

Такса смет в Димитровград без промяна Приеха понисък патент
netinfo