Димитровград, работна среща
Димитровград, работна среща / Дарик радио, Хасково
Промените в Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане,приети с Постановление  на Министерския съвет от 2 ноември 2017г. и в сила от 1 януари тази година коментират на работна среща в Димитровград специалисти в сферата и представители на неправителствения сектор от цялата страна. Организатори са Община Димитровград и Националният алианс за социална отговорност.

Във форума участват и експерти от Агенцията за социално подпомагане, регионалната дирекция в Хасково и тази в Димитровград. Темата на работната среща е „Нормативни промени в социалното законодателство – проблеми и предизвикателства”. Промените касаят дейността на социалните услуги и е първата национална за 2018 г. по темата. В нея се включиха доставчици на социални услуги, представители на неправителствения сектор и общини от цялата страна.

Форумът бе открит от заместник-кметът на Димитровград Яшо Минков, който пожела той да бъде ползотворен и подчерта, че социалната дейност е лицето не само на една община, но и на държавата. Той посочи още, че е чест Димитровград да е домакин на националната среща, като в същото време това е признание за експертите на общината в тази сфера.

Димитровград, работна среща
Дарик радио, Хасково

В два панела протича работната среща. Първата тема бе „Нормативни промени в социалното законодателство, касаещи услугите за пълнолетни лица“ и я представи главният експерт в отдел „Социални услуги за пълнолетни“ към Главна дирекция „Социално подпомагане“ на АСП Ваня Станина. Тя посочи, че до края на 2018 г. е осигурено финансирането за предоставянето социални услуги в домашна среда- личен асистент, социален асистент и домашен помощник. Предстои до дни да бъде представена и картата на социалните услуги, която ще детайлизира кои услуги ще бъдат закрити и какви нови ще се разкрият. До 30 април кметовете на общини следва да внесат в общинските съвети предложения за промени в наименованието на социалните услуги, съобразно новите нормативни изисквания, посочи още Ваня Станина.

Втората тема в днешния форум касае нормативните промени в социалното законодателство по отношение на услугите за непълнолетни. Представя я гл. експерт в отдел „Социални услуги за деца“ към Дирекция „Закрила на детето“ на АСП Албена Топалова, а модератор е Атанаска Бонева от Националния алианс за социална отговорност. Тя подчерта, че Димитровград винаги е бил община за пример по отношение на предоставяните социални услуги. Тази година предстои европейска конференция на тема „Социална икономика“ , на която очакваме и Димитровград да представи добрите си практики, каза още Албена Топалова.