Село Бодрово иска референдум за отделяне от община Димитровград
Село Бодрово иска референдум за отделяне от община Димитровград / Darik News, архив

Местен референдум за отделяне на село Бодрово от община Димитровград и присъединяването му към община Първомай искат 81 от жителите му. Молбата им е депозирана до общинския съвет в Димитровград, а въпросът- обсъден на общоселско събрание преди дни.

„Причините за това искане сме изложили в подадените до момента 9 протеста, които касаят таксата за битови отпадъци, необосновани продажби на общински земеделски земи, изискване на данък върху нерегистрирани ППС, безплатно ползване и унищожение на пасища общинска собственост, толериране на незаконно строителство, финансово източване на над 70 000 лв. публични годишни приходи от с. Бодрово и трайно бездействие в продължение на 4 години по повод замърсяване на питейната вода с нитрати”, е записано в молбата. Към нея е приложен и протокол от проведеното общоселско събрание в Бодрово. Подписалите я негови жители настояват местният парламент на Димитровград да насрочи референдум по въпроса в първото 3-месечие на идната 2015 г.

 

Запознат съм отчасти с въпроса. Искането е депозирано вчера и предстои по него да се произнесе постоянната комисия по законност и обществен ред, коментира председателят на общинския съвет Стефан Димитров.