Проверяват производители и търговци на бои
Проверяват производители и търговци на бои / netinfo

Регионалната екоинспекция започва проверки на всички производители, вносители и търговци на бои и лакове в Хасковска област, за да проследи дали се изпълняват новите изисквания на Наредбата за ограничаване на вредните емисиите при употребата тези продукти. Изискванията влизат в сила от началото на 2010 година и са много по-строги в сравнение с въведените преди три години, откакто действа наредбата. Целта, според екоинспекторите е да се ограничи замърсяването на атмосферния въздух с летливи органични съединения, които се отделят от боите. 

От началото на годината за производителите на тези продукти се въвежда и ново етикитиране. Върху опаковките е задължително да бъде изписана подкатегорията на продукта и нормата за максимално допустимото съдържание на вредното вещество.