Продават общински жилища само на наематели, обитавали ги над 5 г.
Продават общински жилища само на наематели, обитавали ги над 5 г. / DarikNews, Архив

Общинските жилища в Димитровград вече ще се продават само, когато наемателите им са с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на общината и кандидатстват за жилище повече от 5 последователни години без прекъсване към датата на наемането му. Това гласи приетата днес промяна в наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване под наем в общински жилища. Средствата от продажбата да се изразходват приоритетно за закупуване на нови жилища, ремонт на съществуващите, довършване на започнато от общината жилищно строителство или за строеж на нови общински жилища, гласуваха още съветниците.  

В община Димитровград има недостиг на общински жилища. Тя разполага със стотина за отдаване под наем и 37 стаи в социалното общежитие. За 2013 г. картотекираните, които чакат за настаняване, са над 40, а за общежитието- още 17. Тези цифри ясно говорят за необходимостта от увеличение на общинския жилищен фонд, е записано в аргументите на докладната, внесена от Катя Панева.

Към момента беше възможно някой да кандидатства за настаняване в общинско жилище, да го обитава една година, след което да поиска да го закупи и ние му го продаваме. Но ако той година по-късно може да плати 50 000 лв., примерно, за апартамента, значи не е бил крайно нуждаещ се, коментира председателят на местния парламент Стефан Димитров.