Представиха новия план за младежта заетост
Представиха новия план за младежта заетост / netinfo

Към края на януари тази година общо 5 709 безработни младежи са стажували и преминали обучение по схемата „Нови възможности за младежка заетост“, стартирала миналата година. Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ Данните бяха изнесени днес на провелата се в областната администрация информационна среща на тема "Национален план за действие по заетостта - 2016 г." На нея присъства и Валентина Георгиева - изпълнителен директор на Агенцията по заетостта. Форумът в Хасково е първи от поредицата информационни мероприятия в страната.

35 млн. лв. е бюджетът на схемата „Нови възможности за младежка заетост“, която ще се изпълнява през 2015-2016 г пак по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“. Предвижда се да обхване 8 000 младежи. Има и още една схема „Обучение и заетост на младите хора“, която ще действа в периода 2015-2018 г. Нейният бюджет е 115 млн. лв., ще обхване по прогнозни данни 23 000 млади хора до 29 години, като с приоритет ще са тези с основно или по-ниско образование и/или продължително безработни над 12 месеца.

Съвсем скоро предстои да стартира и схемата по „Развитие на човешките ресурси“ -  „Обучение и заетост“ за лица над 29-годишна възраст. Нейното финансиране е в размер на 81 млн. лв., за 7 400 души.

Параметрите на Националния план за действия по заетостта през 2016 г. предвиждат да се осигури заетост на 214 000 души, 10 900 да бъдат обучени, като финансирането ще бъде в размер на 73 млн. лв. от държавния бюджет.