Пилотен българо- гръцки модел ще гради Балканска информационна система
Пилотен българо- гръцки модел ще гради Балканска информационна система / netinfo
Интернет бизнес информационна мрежа ще изгражда Общинското сдружение на малък и среден бизнес в Хасково. Партньори по проекта, финансиран от програма ФАР Трансгранично сътрудничество са Областните администрации на Хасково и Смолян, общините Симеоновград и Разлог и Търговско- промишлената палата в гръцкия град Серес.

ИБИС е система за събиране и предоставяне на информация за целия трансграничен регион България- Гърция. Идеята е да бъде събрана максимално полезна и пълна информация за всички видове адмиинстартивни услуги, разрешителни режими за стартиране на нов бизнес, всички видове сделки свързани с недвижими имоти, счетоводни адвокатски и всякакъв вид консултантски услуги, които могат да получат малки и средни предприятия.

Очаква се партньорите да подават към системата бърза и точна информация за новото, което трябва да бъде включено, като обществен поръчки на общини, нови предложения за сделки и видове услуги.

В сайта ще бъде разработена и система за on-line консултации за бизнеса.

Стойността на проекта е 120000 евро и е част от мегаидея на Сдружението на малкия и среден бизнес. Тя предвижда да бъде създадена Балканска информационна система, като този пилотен проект бъде проработен с Гърция, а след това приложен с Турция, Македония, Сърбия и Румъния.