Ирена Узунова, Бисер
Ирена Узунова, Бисер / Дарик Нюз, Архив
Районна прокуратура-Пловдив внесе в Районен съд-Харманли обвинителен акт спрямо бившия областен управител Ирена Узунова за наводнението в село Бисер. В обвинението се казва, че е от 14 октомври 2011 г. до 6 февруари 2012 г. в гр. Хасково, като областен управител на гр. Хасково, Ирена Узенова не е изпълнила служебните си задължения по чл. 9 ал.1 от Закона за защита при бедствия. Вследствие на неизпълнение на нормативно регламентираните й задължения е причинила наводнение по непредпазливост /скъсване на язовирна стена на язовир “Иваново”/, и с това е изложила на опасност живота на другиго, като е последвала смъртта на осем лица, се посочва още в обвинителния акт. Обвинението срещу Узунова е по чл. 335 ал.2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс, който предвижда до пет години лишаване от свобода.

Той е внесен в съда от трима наблюдаващи прокурори – Гергана Мутафова, районен прокурор на гр. Пловдив, ръководител на екипа, Румяна Зайкова - Калеева, заместник районен прокурор на Пловдив, и прокурор Мария Лулкина от Районна прокуратура-Пловдив. 

В обвинителния акт е посочено още , че преди и към момента на наводнението между община Харманли и Министерство на отбраната е имало „отрицателен“ спор за собствеността на язовир “Иваново”. Поради неизяснения статут на язовир „Иваново“ на практика язовирът не се стопанисвал и поддържал от никого. В този случай, при такъв спор за собственост, съгласно разпоредбата на чл. 138б от Закона за водите, областният управител на област Хасково – обвиняемата Ирена Узунова, следвало да осигури поддръжката и нормалната техническа експлоатация на язовира, което не било сторено, се казва в обвинението. Ирена Узунова не предприела необходимите мерки за осъществяване на поддръжката и ремонтно-възстановителните работи на язовир „Иваново“, въпреки нормативно предвидените й в Закона за водите задължения за това, с които тя била запозната. До обвиняемата Ирена Узунова през ноември 2011 г. бил изпратен и сигнал от директора на Гражданска защита – Хасково и от началника на ОУПБЗН-Хасково за това, че състоянието на хидротехническото съоръжение е потенциално опасно, но същата, въпреки че знаела, че язовирът е в предаварийно състояние,  не взела необходимите мерки за осигуряване на технологичната му и конструктивна сигурност, твърдят още от прокуратурата.

От там припомнят също , че по делото е била назначена петорна комплексна експертиза, според която техническото състояние на конструкцията на язовирната стена към момента на аварията било със сериозни недостатъци, за които в продължение на сравнително дълъг период са постъпвали документирани сигнали. През последните години не е била провеждана техническа експлоатация на язовирната стена. Не е имало никакви систематични наблюдения на техническото състояние на стената и съоръженията към нея, както и концепцията за адекватни действия и мерки в ситуации с по –интензивни въздействия върху нея. 

Делото съдържа над 6 000 листа или 30 тома, като в три от томовете е приложена комплексната оценъчна експертиза, по която вещите лица са изследвали, сравнявали и са се запознали с над 10 000 страници документи. Разпитани са над 600 свидетели, приложени са документи и заключенията на осем съдебно-медицински експертизи, съдебно-техническа експертиза, петорна комплексна експертиза, компютърно-техническа експертиза.