/ iStock/Getty Images
Хасковският Общински съвет утвърди на заседание резултатите от конкурсите за управители на три лечебни заведения в Общината, на които е принципал.

Д-р Йордан Михайлов ще е новият стар управител на Центъра за психично здраве.

Двама нови съветника се заклеха в община Хасково

Д-р Ясен Янев остава начело на ДКЦ 1, а д-р Матей Матеев запазва поста си в Специализираната болница за активно лечение по онкология.

Тримата бяха единствените кандидати за местата. На реплики за текущото финансово състояние и финансови отчети на здравните заведения председателят на Общинския съвет Таня Захариева отговори, че кметът Станислав Дечев ще разпореди финансов одит на дружествата.
БТА