кметство
кметство / Дарик радио, Архив

Меморандум за сътрудничество при развитие на икономически проекти на територията на Община Хасково ще бъде подписан от кмета на общината Добри Беливанов и клъстер „Тракия икономическа зона“  представляван от инж.Пламен Панчев утре. Седалището на управление на клъстера е в Пловдив, той вече подписа подобен меморандум с Бургас.Клъстер  „Тракия икономическа зона“  е обединение на търговци за подпомагане на стопанската им дейност в региона за Южна България, инициатор и учредител на първия и единствен за страната Район за целенасочена подкрепа от държавата съгласно чл.6 от Закона за регионалното развитие.

С подписването на меморандума обхватът на „Тракия икономическа зона“   се разширява с цялата територия на община Хасково. Страните по договора ще работят за ускореното икономическо развитие на регионите на Южна България, за подобряване на обществената, жилищната, бизнес среда и мобилност на работната сила и за осигуряване на обучен персонал за индустриалните, логистични и търговски обекти.  С над 140 предприятия и над 1 млрд. евро инвестиции „Тракия икономическа зона“-ТИЗ  превърна Пловдив в най-развития индустриален център у нас, припомнят от хасковската администрация.   

„Тракия икономическа зона” е един от най-мащабните икономически проекти на България. Досега във всички зони на ТИЗ са инвестирани над 1.1 милиард евро. ТИЗ се осъществява върху площ от 1070 хектара земя, от която 325 хектара земя вече е заета. От старта през 1995 г. на първата индустриална зона „Марица“ досега са привлечени над 120 инвеститори, от тях 80 чужди, разкрити са над 12 000 работни места. Проектите в ТИЗ се осъществяват в кратки срокове благодарение на завършеното устройствено планиране на територията, подкрепата на местните общински власти и работата на екипа на зоната – специалисти с над 15-годишен опит в строителството на промишлени, логистични, инфраструктурни, енергийни и търговски обекти, включително юристи и посредници.