/ / iStock/Getty Images
Във връзка с извънредното положение в страната Община Хасково разширява обхвата на предоставяните услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Международни шофьори направиха дарение за нуждаещи се възрастни в Димитровград

Дейностите по Компонент 3 са планирани за изпълнение до 31 декември.


✅В обхвата на новите услуги се включва доставка на храна, хранителни и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

✅Потребители на новата услуга могат да бъдат лица над 18 г., вкл. с увреждания, както и възрастни в риск, поставени под карантина от здравните власти.
Лицата, желаещи да се възползват от мобилни услуги могат да заявят потребност на обявените от Община Хасково горещи телефонни линии: 

☎️0884/ 619-636
☎️0884/ 156-635


✅За предоставяне на услугите до домовете на потребителите ще се грижат екип от социални асистенти, шофьори и диспечер, за които са осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.