Село Надежден, Харманли
Село Надежден, Харманли / Община Харманли
Пътят до харманлийското село Надежден е напълно обновен, информират от общинската администрация. Подобрената транспортна инфраструктура чрез преасфалтиране на платното за движение; нови водостоци, тръбна мрежа за широколентов интернет, банкет, мантинели и маркировка правят достъпа до селото по-лесен, безопасен и приятен за шофьори и пътници, коментират от община Харманли. Ширината на новия път е напълно запазена спрямо стария в границите на позволения сервитут спрямо всички частни имоти наоколо, уверяват още от администрацията. 

Село Надежден, Харманли
Община Харманли

Преобразена е и централната част на селото с нова настилка, бетонни бордюри и нови тротоари с пешеходни пътеки, пригодени за възрастни хора и хора с увреждания.

Село Надежден, Харманли
Община Харманли

Средствата за реализиране на проекта са безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.