Нови социални проекти стартира Община Димитровград
Нови социални проекти стартира Община Димитровград / Дарик радио-Хасково
Нови социални проекти стартира Община Димитровград
83243
Нови социални проекти стартира Община Димитровград
  • Нови социални проекти стартира Община Димитровград

Споразумение за изпълнението на нов социален проект „Приеми ме 2015” подписа община Димитровград на 11 декември с Агенцията за социално подпомагане. Общината е сред 81 в страната, които ще работят по него, а общият бюджет е близо 55 млн. лв. Това съобщи днес началникът на отдел „Хуманитарни дейности” в Димитровградската администрация Антоанета Шаркова. На практика проектът се явява надграждане на „И аз имам семейство”, по който общината работи до момента. По него бяха набрани 45 приемни семейства, като към момента в 28 семейства все още са настанени 38 деца, а Димитровград е сред най-активните общини в Хасковски регион по отношение на приемната грижа, коментира Антоанета Шаркова.

Обявата за набиране на ползватели по новия проект е публикувана на официалния сайт на община Димитровград.  До понеделник е срокът за подаването им в администрацията, а подборът ще е непосредствено преди 24 декември, уточни Антоанета Шаркова. Чуйте я с още информация в приложения файл.

Междувременно община Димитровград стартира и изпълнението на проект „Нови възможности за грижа“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд. По проекта Община Димитровград е партньор на Агенция за социално подпомагане – София.

Той цели подобряване качеството на живот на деца с увреждания, възрастни хора с увреждания и възрастни болни, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

4 са целевите групи: хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; над 65-годишни с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица.