ДМЦ, Димитровград
ДМЦ, Димитровград / Детски и младежки център, Димитровград
Национална младежка среща с 40 участници от различни градове в страната ще организира Детският и младежки център в Димитровград по проект "Youth Power", който ще финансира програма „Еразъм+“, съобщи директорът на центъра Радка Тодорова.

Двудневният форум ще разисква младежки политики и е планиран от 10 до 12 октомври 2019г. Програмата му включва освен дискусии, разнообразни неформални образователни дейности- игри, симулационни дейности и интерактивни семинари, посещения на интересни обекти и тренинги.

Проектът "Youth Power" има за цел да насърчи активното участие на младежите в обществения живот и да стимулира дебати по темите и приоритетите в областта на младежта. Той е иницииран от димитровградския Общински ученически парламент.

Основен акцент във форума ще е участието на европейски депутати, областни управители, кметове, общински съветници и директори на дирекции в областите на обучението и младежта. Идеята е постигане на ефективен диалог между младите хора и отговорните за младежката политика, както и да се даде възможност на младежите да играят активна роля в местните общности.

Участниците в младежката среща ще учат,  ще обсъждат  и ще анализират различни теми, като очакваният от организаторите – Общински ученически парламент , резултат, е да получат възможност и трибуна да изразят мнението си, да формулират позиции, предложения и препоръки по общественозначими теми.