/ DarikNews
Експерти от РИОСВ-Хасково съвместно с Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" - Пловдив и Регионална лаборатория - Хасково извършиха проверки по сигнали за умряла риба в река Марица в землището на Димитровград, съобщиха от екоинспекцията.

Проверките са направени на 26 и на 28 септември. По време на огледите в участък от реката над помпена станция "Черногорово" на торовия завод "Неохим" АД е било установено наличие на малко количество предимно маломерни и няколко по-едри екземпляра умрели риби, задържани до брега между водорасли и водна леща.

Участъкът се намира под заустванията на колекторите на "Неохим", уточняват от РИОСВ - Хасково. Извършени са били проверки и в "Неохим", където от миналата седмица се извършват дейности по пускане на основните производства в експлоатация след приключилия годишен капитален ремонт.

Взети са били водни проби от реката при помпена станция "Черногорово", преди Северен колектор на "Неохим" АД, както и от Северен и Отвеждащ колектор на "Неохим", които ще бъдат изследвани в лабораторни условия. Резултатите от пробите ще бъдат готови в най-кратките технологично възможни срокове, уверяват от екоинспекцията.