Областна епизоотична комисия, Хасково
Областна епизоотична комисия, Хасково / Областна администрация, Хасково

Превантивни мерки за заболяването Африканска чума по свинете набеляза днес Областната епизоотична комисия, свикана в Хасковската областна администрация. Засега в региона няма данни за заразени животни. Няма и забрана за транспортирането им. Със своя заповед областният управител Станислав Дечев нареди незабавно да бъдат свикани заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се  набележат конкретни мерки за неразпространение заболяването, кметовете на населените места да извършат инвентаризация на свинете, отглеждани в личните стопанства, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Агенция „Митници" в рамките на своята компетентност да извършват проверки на транспортните средства и личния багаж на пътниците, влизащи на територията на Република България за нарушения, а  откритите суровини и храни, включващи в състава си свинско месо, да се изземват и предават за унищожаване, съгласно нормативните изисквания.

Предстоят стриктни проверки и на транспортните средства, превозващи дивеч, живи животни, птици и фуражи. При проверките се изискват документите, съпровождащи пратката.
 

Областна епизоотична комисия, Хасково
Областна администрация, Хасково

При установяване или получаване на сигнали за умрели прасета (диви и домашни) да бъдат незабавно уведомени общинските ветеринарни лекари, на територия, на която са  намерени, а в съответните населени места кметовете да определят места за транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците, е записано още в заповедта. 

До 22 юли кметовете на общини трябва да изпратят писмено уведомление за изпълнение на набелязаните мерки.