/ iStock/Getty Images
Във връзка с възникнала авария на канализационната мрежа, ще бъде затворен участък от пътя от фирма "Поли Ауто" към фирма "Борени" за изкопни дейности и локализиране на проблема, съобщиха от ВИК.