/ ThinkStock/Getty Images
Държавната агенция за закрила на детето незабавно сформира екип, който да окаже кризисна интервенция по случай на извършено насилие над малолетно дете в Свиленград, отразен в медийното пространство, съобщиха от агенцията. Случаят е от 15 май, когато спрямо 12-годишно момиче е упражнено насилие от други малолетни. 

Професионалистите, начело с опитен кризисен психиатър, са в пълна готовност да работят с пострадалото дете и близките му. Кризисният екип ще работи и за снижаване на напрежението между децата и превенция на последващи прояви на агресия. 

Законът за закрила на детето забранява сведения и данни за дете да се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, припомнят от агенцията и призовават всички представители на медиите за изключително внимание и чувствителност при отразяване на случая. Подлагането на повторна виктимизация е също толкова болезнена и опасна за жертвата, колкото и самия акт на насилие, посочват още от агенцията. 
БТА