Комисията по пазари на Димитровград ще заседава извънредно и секретно
Комисията по пазари на Димитровград ще заседава извънредно и секретно / Darik News, Архив

Извънредно заседание при закрити за журналистите врати ще проведе днес постоянната комисия „Търговия, общински пазари и тържища“ на местния парламент в Димитровград. То е свикано от председателя й Петя Тошкова във връзка с предстоящи строително-ремонтни дейности на територията на неделното тържище и прилежаща инфраструктура. Те ще засегнат част от търговски обекти във връзка с изменение на подробния устройствен план- план за улична регулация от о.т. № 130 до о.т. 1173 и от о.т.130 до о.т- 1368 по плана на Димитровград, ведно с комуникационно-транспортния план, който предвижда повдигане на нивото на жп линията Пловдив-Свиленград-турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/час, е записано в съобщение от комисията. Подробна информация относно взетите от нея решения ще бъде предоставена утре, уточняват организаторите на тайното събиране.

Съгласно чл.50.(1) от правилника за работа на общинския съвет в Димитровград заседанията на комисиите са открити. Те могат да решат по изключение отделни  да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове. От обявените предварително теми за извънредното заседание не е ясно в конкретния случай кой въпрос е с гриф "секретно" и налага ПК  „Търговия, общински пазари и тържища“ да заседава тайно. Още повече, че приетите от нея решения са с препоръчителен характер, докато не бъдат утвърдени от общинския съвет, чийто заседания също са публични, освен ако той изрично не гласува да бъдат закрити.

От началото на мандата това е второто заседание, за което комисията по пазари на местния парламент в Димитровград информира медиите. Този път обаче, без да ги допуска до събирането си.

От началото на тази седмица "Общински пазари" е с нов, временен управител- 38-годишният бизнесмен Димитър Вълчев. По неофициална информация той също е поканен за участие в работата на комисията днес.