Изчезна двойка скални орли от рида Мъгленик
Изчезна двойка скални орли от рида Мъгленик / netinfo
Двойка скални орли е изчезнала в района на рида Мъгленик, край Крумовград, алармират експерти от природозащитно сдружение „Биосфера. Според екипът, работещ по проект за проучване и опазване на биологичното разнообразие в региона, птиците са изчезнали след отсичане на дървета с гнезда на вида.

При по-стари наблюдения от 2003 до 2006 година двойката успешно се размножава в района. Мониторинга на експертите сочи, че първоначално е отсечено едното дърво с гнездо на вида, след което двойката се премества на около километър и половина и построява второ гнездо, което през миналата година е унищожено.

Експертите от „Биосфера” посочват като една от основните заплахи за опазване биологичното разнообразие в рида Мъгленик, именно изсичането на значителни площи гора при горскостопанските дейности, включително и наличието на т. нар. „голи сечи”. Това води до промяна на местообитанията на редица горско гнездящи видове птици.

При определяне на видовия състав на грабливите птици на територията на изследвания от експертите район са установени 24 вида. Всички те са защитени по закона за биологичното разнообразие, а част от тях са включени в Червената книга на България.