Хасковлии, работещи в чужбина, се освобождават от здравно осигуряване в България
Хасковлии, работещи в чужбина, се освобождават от здравно осигуряване в България / netinfo

12 декларации за освобождаване от здравно осигуряване в България поради дългосрочен престой в чужбина са постъпили в НАП - Хасково. Документите се подават по постоянен адрес на лицето както на място в дирекцията, така също по пощата или по интернет с електронен подпис.

Българските граждани, които в периода от 1 юли 1999 г. до 31 декември 2007 г. са били извън страната над 183 дни през една календарна година и не са ползвали медицинска помощ у нас, заплатена от НЗОК, могат да се освободят от задължението да плащат здравни вноски. За целта те трябва да подадат в териториалните дирекции на НАП специален образец декларация и копие от задграничния паспорт, в който са отразени датите на влизане и излизане от страната, или удостоверение от съответната областна дирекция на полицията.