Екоминистърът да отмени разрешителното за депо край Ябълково, ще поиска хасковският парламент
Екоминистърът да отмени разрешителното за депо край Ябълково, ще поиска хасковският парламент / netinfo

Министърът на околната среда и водите да преразгледа и отмени издаденото на Община Димитровград комплексно разрешително за изграждане на депо за твърди битови отпадъци край Ябълково, ще поиска хасковският парламент. Предложението на кмета Георги Иванов съветниците ще гласуват на извънредно заседание в сряда.

Мотив за искането е близостта на определения за строеж на депото терен до вододайната зона на Хасково. Че има риск питейната вода на областния град да бъде замърсена, е становището и на ВиК - Хасково.