Една жена и 23 мъже в първия обучен доброволчески отряд от региона
Една жена и 23 мъже в първия обучен доброволчески отряд от региона / Община Свиленград

Свиленград е сред първите общини в страната със сформиран и обучен  доброволчески отряд за защита на населението при бедствия и аварии. В доброволното формирование  влизат 23 мъже и една жена. На тържествена церемония в Общинска администрация всеки от тях получи доброволческа карта и документ за преминато първоначално обучение  от председателя на Общински съвет - Свиленград Георги Еленков. Доброволците бяха поздравени и от комисар Николай Вълчев - началник на Областно управление на „Пожарна безопасност и защита на населението" и комисар Валентин Ангелов - ръководител на пожарната служба в Свиленград.     

Свиленградските доброволци се обучаваха  заедно с 15 доброволци от  община Любимец. Обученията се проведоха от служители на пожарната и на БЧК. Доброволците са преминали през три модула на обучение - пожарно-аварийна безопасност, действия при бедствия и аварии и оказване на долекарска помощ.

След успешно полагане на изпити доброволците могат да се включват в спасителни акции и да изпълняват следните основни дейности по защитата на населението: предупреждение; изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; оповестяване; спасителни операции; ограничаване и ликвидиране на пожари; операции по издирване и спасяване; извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; оказване на първа долекарска помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации; разсредоточаване на културни и материални ценности и други операции, свързани със защитата.

Доброволците ще бъдат оборудвани с облекла и съоръжения за работа.