До 29 август е участието в „Хубава си, моя Горо!”
До 29 август е участието в „Хубава си, моя Горо!” / netinfo
Стартира набирането на проекти за участие в Национална кампания “Хубава си, моя Горо”. С до 10000 лв. Държавната агенция за младежта и спорта ще финансира проектите, които имат за цел да обединят усилията на младите хора, НПО и институциите в опазването на горите в страната.

От 1 до 6 месеца ще бъде продължителността на проектите, като сроковете за реализацията им са от 1 октомври 2008 до 21 май 2009 година. Крайният срок за кандидатстване пред ДАМС е 29 август.

Приоритети на кампанията „Хубава си, моя Горо” са младежки акции за почистване и възстановяване на горски площи и масиви, опазване на горите от пожари, придобиване на трайни навици у младежите за опазване на природата и природосъобразно поведение в националните паркове и защитени територии, както и младежки доброволчески инициативи за залесяване и обновяване на горския ландшафт.