Броят водолюбивите птици в Хасковско
Броят водолюбивите птици в Хасковско / DarikNews, архив

В среднозимното преброяване на водолюбивите птици около водоемите на територията на област Хасково ще участват днес и утре експерти на регионалната инспекция по околната среда и водите. Среднозимното преброяване е официално приета методика в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, организирано от изпълнителната агенция по околна среда и координирано от Wetland Internationdl.

В периода от 11 до 13 януари в България то ще се проведе за 37 път с участието на екипи от МОСВ (РИОСВ, ДНП и ИАОС), Българска орнитологична централа, сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани”, Българско дружество за защита на птиците, сдружение за дива природа “Балкани” и Фонд за дивата флора и фауна. За страната задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, чието отчитане осигурява данни за 98 процента от числеността на презимуващите в страната популации. Резултатите ще установят разпространението и промените в числеността им, състоянието на влажните зони, където се срещат и заплахите за зимуващите у нас.

На територията на страната ще бъдат посетени над 200 водоема: реки, езера, язовири и Черноморското крайбрежие, които са важни техни местообитания. Анализът на данните от преброяването ще определи приоритетните действия за опазване на видовете и местата за зимуване. Инициативата се осъществява от 1967г. Тя следи миграционните процеси при птиците, които са знак за промените в климата на нашата планета. Резултатите ще бъдат публикувани официално, информират от РИОСВ-Хасково.