Despite the crisis, businesses and citizens paid their taxes and social security contributions
Despite the crisis, businesses and citizens paid their taxes and social security contributions / iStock/Getty Images
Почти 300 милиона лева са постъпленията в офиса в Хасково на Националната агенция за приходите /НАП/ през 2020 година, съобщават от приходната администрация. Въпреки пандемията и последвалата безпрецедентна извънредна обстановка, в която работи бизнесът, фирмите и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките, отчитат от офиса на данъчните.

Данъчните приходи възлизат общо на 135 милиона лв. От тях над 26 милиона лв. са били платени от бизнеса за корпоративни данъци, което е с почти 4 процента повече от 2019 г. Над 51 милиона лв. са внесени като данък върху доходите на физически лица - с 2,5 на сто повече от предходната година, а постъпленията от данъка върху добавената стойност са 50 милиона лв., допълват от НАП.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски е 163,2 милиона лв., като от тях почти 97 милиона лв. са за държавно обществено осигуряване, близо 45 милиона лв. - за здравноосигурителни вноски и 21 милиона лв. - за допълнително задължително пенсионно осигуряване, се сочи още в отчета.

От приходната агенция коментират, че 2020 година се е оказала и година на ясно изразена данъчна солидарност. Някои икономически сектори са били тежко засегнати, други са преживяли подем, но общото е, че независимо от трудностите бизнесът и гражданите коректно са спазвали ангажиментите си към бюджета.