93 инвеститорски намерения в региона
93 инвеститорски намерения в региона / netinfo

93 инвестиционни намерения са постъпили в регионалната екоинспекция от началото на годината, на 31 от тях вече са издадени решения, че не е необходимо извършването на Оценка за въздействие на околната среда.

Най- много инвестиции ще бъдат вложени в изграждането на площадки за изкупуване на черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили. По 3 площадки предстои да бъдат изградени в Хасково и Димитровград. В Свиленград, Харманли и Минерални бани също ще има по една.

От регионалната инспекция по околната среда разглеждат в момента и намерения за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Свиленградското село Мезек. Предвижда се две малки водно - електрически централи да бъдат разположени по течението на реките Марица и Харманлийска.

Вилно селище в село Малки Воден, община Маджарово, крайпътен комплекс от хотел, ресторант и бунгала са част от обектите, които предстои да бъдат построени след получаване на решение за преценка необходимостта от ОВОС от РИОСВ – Хасково.