8000 от Хасковска област уведомени с мейл за движенията по данъчно-осигурителната им сметка
8000 от Хасковска област уведомени с мейл за движенията по данъчно-осигурителната им сметка / netinfo

Уведомяване с имейл за всички плащания, които постъпват по данъчно-осигурителна сметка на клиентите на НАП, е най-новата електронна услуга, която предлага приходната администрация. С нея се дава възможност  клиентите да получават по-пълна информация за функционирането на единната сметка, като проследяват всички плащания, които те самите правят за данъци и осигурителни вноски. Е-услугата е напълно безплатна, а от пускането й досега са изпратени вече над 270 000 електронни съобщения на дружества в страната. Близо 8000 от тях са от област Хасково, уточняват от офиса на НАП в града.

Услугата предвижда имейли да получават всички физически и юридически лица, които ползват електронните услуги на НАП с електронен подпис и имат достъп до данъчно-осигурителна информация. Услугата могат да ползват и тези, които имат персонален идентификационен код (ПИК) и са посочили е-адрес за кореспонденция.

Притежателите на ПИК не само получават съобщения за направените от тях плащания, но могат да направят и електронна справка в сайта на НАП за всичките си задължения. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, персоналният код дава достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП. Само за първите девет месеца на тази година например, 2260 души от региона са поискали от НАП в Хасково да им бъде издаден ПИК.