33 птици пратени на лечение, още толкова костенурки върнати в природата
33 птици пратени на лечение, още толкова костенурки върнати в природата / netinfo
33 сигнала за намерени защитени птици в безпомощно състояние са постъпили в регионалната екоинспекция през миналата година. Птиците са изпратени в спасителния център за редки и защитени видове в Стара Загора.

Най-много от спасените птици са бели щъркели, уточняват от инспекцията. През последните два месеца на 2007 година са намерени пет ранени обикновени мишелова.

През 2007 година в естествената им среда са върнати 33 сухоземни костенурки. Намерената в дивечовъдна станция „Студен кладенец” млада дива котка също бе изпратена за доотглеждане в центъра в Стара Загора.