147 сладкарски обекти проверява РИОКОЗ - Хасково
147 сладкарски обекти проверява РИОКОЗ - Хасково / netinfo


147 цехове за производство на сладкарски изделия и складове провериха служители на дирекция „Здравен контрол” в РИОКОЗ, съобщи директорът й д-р Стефка Младенова. Нарушения са установени основно при шоколадови и захарни изделия, плодови сокове и нектари и се свеждат до отклонения в нормите за етикетиране - неупоменат състав на продукта, условия на съхранение и липса на адрес на производителя.

От дирекцията са изпратили уведомителни писма до колегите си в София, Пловдив и Велико Търново, където се помещават съответните производители. Инспекциите в тези три града ще преценят какви мерки трябва да вземат спрямо нарушителите.