/ Областен управител Габрово

Областният управител Невена Петкова откри семинар – част от информационната кампания на Министерството на земеделието и храните за директните плащания, в който участие взе директорът на Главна дирекция „Регионална политика“ към министерството и широк кръг от специалисти, които да отговарят на въпроси от секторите животновъдство, поземлени отношения, развитие на селските райони, директни плащания.

В приветствието си към участниците в срещата областният управител напомни, че каквото и да предоставя като възможности и средства Европейският съюз, всичко зависи от нашата активност.

Според Петкова, евросредствата са възможност този сектор да стане по-привлекателен и за младите хора в нашата област, и все по често да започнем да говорим и за биоземеделие.

Това е една от темите, които ще дискутират днес участниците в срещата и в тази връзка тя обърна внимание, че това е нещо изключително важно, защото всички ние имаме една мисия – да се грижим за бъдещето на нашите деца.

„Здравословното хранене е резултатът от труда на онези, които имат смелостта да се посветят на един рисков отрасъл. Не можем да пренебрегваме факта, че здравословното състояние на нашите децата се влошава и те все по-често страдат от болести на нас възрастните.

Това означава, че все по-усърдно трябва да внедряваме добри практики в това направление. Имаме прекрасна природа, имаме добри условия да развиваме биоземеделие, трябва само желание и постоянство.“ – допълни в изказването си Невена Петкова и пожела успех на срещата, както и повече млади хора, които да се посветят в този отрасъл.

Срещата е част от информационната кампания, която се провежда във всички области в страната. Дискутирани ще бъдат теми свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г.; служебни разпределения и доброволни споразумения, договори за наеми и аренда, разпределение на земи от Общинския поземлен фонд и Държавния поземлен фонд, както и информационната система ИСУН.