Килия от 4 квадрата и тоалетна за всеки затворник във Варна
Килия от 4 квадрата и тоалетна за всеки затворник във Варна / Дарик Варна
Административният съд в Габрово отхвърли иск на пребиваващ в ловешкия затвор мъж срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“-София.
 
Затворникът настоява за получи сумата от 2000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на ухапвания от дървеници, както и лихва за забава, считано от 24.01.2018 г. до окончателното изплащане.
 
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Като в холивудска комедия: Автокрадци без капка късмет отиват за четири години в затвора 

Затворникът твърди, че на 28.12.2017 г. подал сигнал до надзорно-охранителен състав на затвора в Ловеч, че в стаята, в която пребивава, има дървеници, като показал нагледно как са го изпохапали по тялото, а клепачът на едното му око бил подут и го лишавал от пълноценно зрение. Въпреки това не били предприети никакви действия. В първия работен ден на 2018 г. - януари, мъжът подал жалба до директора на затвора.
 

Обявен за общодържавно издирване мъж ще лежи в затвора за счупен полицейски пръст

 
В исковата молба се твърди, че едва на 5.01.2018 г. завивките и дюшекът били изпарени, но дървениците не били унищожени, поради което и към 24.01.2018 г. продължава да търпи посочените неимуществени вреди, изразяващи се в стрес, психически и физически дискомфорт, безсъние, изтезание и мъчение, вследствие на бездействието на администрацията.
 
В открито съдебно заседание ищецът се явил лично и поддържал исковата молба.

затворник белезници
ThinkStock/Getty Images

От Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”-София, в депозирано по делото писмено становище, чрез надлежно упълномощен процесуален представил - юрисконсулт, заема становище за допустимост, но неоснователност и недоказаност на исковата претенция, с оглед което се прави искане да бъде отхвърлена изцяло, като се претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Заловиха обявен за общодържавно издирване мъж от Ловеч

Със становището ответната страна представя писмени доказателства за относимите към предмета на спора обстоятелства. В открито съдебно заседание ответната страна се представлява от своя процесуален представител, поддържа се становището за неоснователност на заявената претенция, както и искането по същество за отхвърляне на исковата молба. Поддържа се и претенцията за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Представителят на Окръжна прокуратура-Габрово заявява становище за неоснователност и недоказаност на заявената от ищеца претенция, поради което счита, че същата следва да бъде отхвърлена изцяло.

Цялото решение на Административен съд - Габрово