Втора фаза на Демонстрационен проект за обновяване на жилищни сгради
Втора фаза на Демонстрационен проект за обновяване на жилищни сгради / netinfo
Жилищната сграда, намираща се на ул. Осми март 17, е сред одобрените проектни участъци по втора фаза на “Демонстрационен проект за обновяване на многофамилни жилищни сгради”. Предстои подписване на споразумения между МРРБ, ПРООН и Община Габрово и между МРРБ, ПРООН и сдружилите се етажни собственици.

В резултат на проведената втора фаза на проекта, в която Община Габрово се включи, са получени 44 проектни предложения от 14 общини. На заседание на конкурсната комисия с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Национално сдружение на общините на Република България, Програмата на ООН за развитие и Националния офис на Проекта са одобрени общо 36 жилищни сгради в 13 общини.

Собствениците ще получат субсидия, покриваща 20% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на отделните жилища; субсидия, покриваща 100% от стойността за обновяване на общи части от сградата, които имат отношение към комфортното и безопасно ползване и обитаване - покрив и плоча над сутерен, вход, козирка, фоайе, стълбищна клетка; техническо и енергийно обследване на сградата (100% се заплаща от проекта); цялостен проект за саниране (обновяване) на сградата (100% се заплаща от проекта); организация и провеждане на конкурси за доставчици и изпълнители; контрол по изпълнение на дейностите за постигане на добро качество и изискваните стандарти.