Временна организация на движението по улиците Първи май и Николаевска
Временна организация на движението по улиците Първи май и Николаевска / Dariknews.bg, архив

Във връзка с рехабилитацията  на ВиК мрежата – етап 3, в частност ремонт на водоснабдителната мрежа по ул. Николаевска и ул. Първи май, е въведена временна организация на движение и начало на строителни дейности по ул. "Първи май", за периода 24.09.2013 г. - 05.10.2013 г., както и е удължена временната организация на движение по ул. Николаевска до 15.10.2013 г.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство!

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Временна организация на движението по улиците "Първи май" и "Николаевска"
netinfo

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.