Временна организация на движението по ул. Перущица и ул. Стефан Караджа
Временна организация на движението по ул. Перущица и ул. Стефан Караджа / DarikNews.bg, архив

Във връзка с рехабилитация на ВиК мрежата по водния проект,  са въведени временни организации на движение в следните участъци:

  • ул. „Перущица“ - за периода 27.03.2014 г. - 15.04.2014 г.;
  • ул. „Стефан Караджа“, в участъка от кръстовището на Консултативна поликлиника до ул. „Никола Василиади“ - за периода 28.03.2014 г. 20.04.2014 г. Преминаването по ул.„Стефан Караджа“ с посока кв. Младост е забранено и следва за обходен маршрут да се използват ул. „Брянска“ и ул. „Никола Василиади“. В тази връзка, автобусната спирка, намираща се до ПТГ “Д-р Никола Василиади” в посока кв. Младост се измества на ул. „Никола Василиади“, след пресечката й с ул. „Станционна“.

Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

 

Временна организация на движението по ул. "Перущица" и ул. "Стефан Караджа"
netinfo

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.