Временна организация на движение в района на Шести участък
Временна организация на движение в района на Шести участък / Община Габрово

Община Габрово уведомява жителите на град Габрово, че е въведена временна организация на движение в района на квартал Шести участък. Ограниченията се отнасят за ул. „Опълченска“ в участъка между ул. „Радион Умников“ и ул. „П. Славейков“; ул. „П. Славейков“ в участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Калоян“; ул. „П. Постомпиров“ в участъка между ул. „Опълченска“ и ул. „Калоян“.

Организацията е във връзка със строително-монтажни работи по интегрирания проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда – обект 2 „Благоустрояване на VI участък-ЦГЧ, Габрово“.

Срокът на действие на временната организация на движение е от 10 юли до 22 август 2014 г. включително.

Движението на моторни превозни средства ще се осъществява съгласно одобрен проект за организация на движението, съгласуван със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Габрово, при спазване на изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по улиците и пътищата.

Изпълнителят на строителните дейности „ДЗЗД Лимк – Габрово” се задължава да осигури достъп за автомобили със специален режим на движение – противопожарна безопасност, спешна медицинска помощ и други, както и да постави знаци и светлини, сигнализиращи всички изкопи. За живеещите в района и търговците ще бъде осигурена възможност за достъп до сградите и до търговските обекти.

Община Габрово се извинява са създаденото неудобство и призовава водачите на пътни превозни средства и пешеходците да се движат с повишено внимание, спазвайки монтираната вертикална сигнализация.

 

Временна организация на движение в района на Шести участък
netinfo

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu