Временна организация на движение по ул. Шипка и ул. Радецка
Временна организация на движение по ул. Шипка и ул. Радецка / Dariknews.bg, архив

Във връзка с рехабилитация на ВиК мрежата – етап 2 от водния проект, е въведена временна организация на движение по ул. Шипка и ул. Радецка за периода 15.10.2013 г. – 08.11.2013 г. Пътното движение ще бъде регулирано с указателни табели.

Община Габрово се извинява за създаденото неудобство.

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013”.

Временна организация на движение по ул. "Шипка" и ул. "Радецка"
netinfo

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

Повече подробности на сайта на проекта: waterprojectgabrovo.eu.